Written by 2:11 pm Aktivnosti, Novosti

DAN SLOBODE MEDIJA OBILJEŽEN ŠIROM BIH!

Godinama unazad, Omladinska novinska asocijacija u BiH obilježava 3. maj – Dan slobode medija širom naše države. Cilj obilježavanja tog dana je podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njezinih temeljnih načela.

U 10 bh. gradova (Breza, Brčko, Maglaj, Donji Vakuf, Doboj, Travnik, Gradačac, Visoko i Sarajevo)
su naši članovi izašli na ulice i tokom ulične akcije dignuli glas za slobodu medija u BiH i svijetu!

Ove godine, na nešto drugačiji način nego do sada, ovaj datum je obilježen u Sarajevu. Ideja  ovogodišnjeg  obilježavanja  Dana  slobode  medija, u Sarajevu,  je  da  ga  posvetimo  svim  novinarima  i
medijskim  radnicima koji  su  dali  svoje  živote  za  slobodu govora. Međunarodna  federacija  novinara (IFJ), Svjetsko  udruženje izdavača  novina i vijesti (WAN‐IFRA), Evropska  radiodifuzijska unija (EBU) i
UNESCO,  postavili  su  spomen‐obilježje  poginulim  novinarima  sa  područja  bivše  Jugoslavije,  3. maja
1994.  godine  u  Sarajevu. Tačno u 12:00 sati tog dana, članovi ONAuBiH-a položili su cvijeće na  tom spomen‐obiljež, koji se nalazi preko puta Vječne vatre u Sarajevu.

“Mi smo odlučili da baš na tom mjestu položimo cvijeće u znak sjećanja na sve novinare koji su stradali u ratnim okolnostima širom svijeta”, istakao je Ammar Grabić, član Upravnog odbora ONAuBiH-a.

Nakon  polaganje  cvijeća, od 18 sati  održala  se  panel‐diskusija  u  prostorijama
našeg Udruženja (Ul. Mula Mustafe Bašeskije 7), koja je dio našeg projekta Push Pauza, na temu slobode medija u BiH i regiji.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Close