Written by 2:23 pm Novosti

REZULTATI KONKURSA ZA UŽI KRUG – UPRAVNI ODBOR OMLADINSKE NOVINSKE ASOCIJACIJE U BIH 2019/21

Nakon konkursa za prijavu novih članova/ica Upravnog odbora Omladinske novinske asocijacije, mandat 2019/2021, na našu adresu je pristiglo ukupno 9 aplikacija. Komisija je pregledala sve pristigle aplikacije i izabrala 7 kandidata/kinja koji su prošli u uži krug.

Kandidati koji su prošli u uži krug su sljedeći:

-Anesa Čutuna
-Ema Brljak
-Lana Kulina
-Fahira Huskić
-Azra Kerić
-Vanja Šunjić
-Ammar Grabić

Izabrani kandidati će imati priliku predstaviti se na 12. Generalnoj skupštini koja će biti održana od 2. do 3novembra u Sarajevu.

Kandidatima koji nisu prošli dalje zahvaljujemo na prijavi i želimo im puno sreće u daljem radu!

#weareONAuBiH

(Visited 6 times, 1 visits today)
Close