Written by 2:23 pm Novosti

OMLADINSKA NOVINSKA ASOCIJACIJA U BIH RASPISUJE KONKURS ZA 5 NOVIH ČLANOVA/ICA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA/CU

OMLADINSKA NOVINSKA ASOCIJACIJA ODRŽAVA SVOJU 12. GENERALNU SKUPŠTINU 2.11-3.11.2019 U SARAJEVU, NA KOJOJ ĆE SE VRŠITI IZBOR NOVIH ČLANOVA KOORDINACIONOG TIJELA – UPRAVNOG ODBORA, PORED TOGA PREZENTIRAT ĆE DOSADAŠNJI RAD I AKTIVNOSTI ODRAĐENE U PRETHODNOJ GODINI, KAO I PLAN ZA NAREDNU.

 

Omladinska novinska asocijacija u BiH djeluje već 11 godina u BiH, gdje mladima pruža priliku da se pobliže upoznaju sa medijima, nauče više o njima, te da sami učestvuju u kreiranju i popunjavanju medijskog prostora. Kroz različite projekte koje organizira i implementira, mladima nastoji predstaviti medije, a omogućava im da se pobliže upoznaju sa onim što ih zanima, te da izravno sudjeluju u kreiranju medijskog prostora.

 

Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 5 članova/ica Upravnog odbora, kao i predsjednika/cu, koji/e se biraju na mandat od dvije godine.

Ovim putem se pozivaju sve entuzijastične mlade osobe, članove ONAuBiH-a, zainteresirane za polje medijskog aktivizma da pošalju svoju trenutnu biografiju, pismo preporuke i ispunjenu aplikaciju koja se nalazi u prilogu do 15.10. u 23:59.

 

Popunjavanjem obrasca u nastavku iskazujete želju za rad u Upravnom odboru Omladinske novinske asocijacije u BiH.

Molimo Vas da pažljivo pročitate informacije u nastavku:

Kandidati/kinje koji/e se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:

– da su državljani/ke Bosne i Hercegovine;

– da u toku svog mandata borave u Bosni i Hercegovini;

– da nisu stariji/e od 30, a mlađi/e od 15 godina;

– da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;

– da su članovi/ice Omladinske novinske asocijacije.

Da biste se prijavili za ovu poziciju potrebno je da ispunite sva pitanja aplikacije u nastavku i istu dostavite na mail: aplikacije@onaubih.ba

Nepotpune, nepravovremene, te prijave sa uvredljivim i pogrdnim sadržajem neće se uzeti u razmatranje.

Preuzmite aplikaciju za članstvo u Upravnom odboru ONAuBiH-a ꟷ>PREUZMI

Konkurs će biti otvoren do 15.10.2019. godine (utorak), nakon čega će komisija izabrati kandidate/kinje koji će biti kontaktirani/e, najkasnije do 19. 10.2019. (subota), a koji/e će imati priliku da se predstave na Generalnoj skupštini Asocijacije 2.11. i 3.11. u Sarajevu.

Rezultati za uži krug bit će objavljeni i na našoj web stranici www.onaubih.ba

(Visited 9 times, 1 visits today)
Close