Written by 2:14 pm Novosti

POČETAK NOVE ONAUBIH PRIČE!

Ponosni smo što smo započeli novi projekat u partnerstvu sa Centrom za kulturnu i medijsku dekontaminaciju Sarajevo i medijskom agencijom “FABRIKA”, a riječ je o zbirci priča građana i građanki Bosne i Hercegovine, odnosno nastavak našeg dosadašnjeg projekta “Humans of B&H”.

Naime, proteklog vikenda (13.-14.7.2019), naši članovi učestvovali su na dvodnevnom treningu-Vizuelno pripovijedanje, prvoj od aktivnosti na ovom projektu. Prolazeći kroz teorijski i praktični dio, stekli su znanje o osnovama fotografije i pripovijedanja fotografijom. Data im je i prilika da sami kreiraju priče u Sarajevu, koje će kasnije biti testirane od strane medijske agencije, a trening je vođen od strane Imrane Kapetanović.

“Imrana će nastaviti komunicirati sa polaznicima i, prateći njihov rad, postepeno poboljšavati njihove vještine. Osim osnova fotografije, razgovarali smo o načinoma tekstualnog pripovijedanja uz fotografiju, o porukama koje naš finalni rad treba da šalje publici i tako utiče na stavove, ponašanje, djelovanje i druge vrijednosti. Trening je početni korak u realizaciji novog projekta o kojem ćemo pisati u budućem periodu.” – istakla je Azra Kerić, koordinatorica projekta ispred Omladinske novinske asocijacije u BiH

Ova aktivnost je podržana od strane BHRI (Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative) projekta.

Dio atmosfere sa treninga možete pogledati na narednim fotografijama:

(Visited 4 times, 1 visits today)
Close