Written by 11:14 am Aktivnosti, Projekti

MI O NAMA

MI O NAMA – Platforma za promociju pozitivnih priča o individualcima i individualkama, incijativama, grupama i aktivnostima u Bosni i Hercegovini. Aktivnost zajednički implementiraju Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONAuBiH) i Centar za kulturnu i medijsku dekontaminaciju (CKMD), podržanu od strane BHRI (Bosnia and Herzegovina Resilience Initative) projekta.
Riječ je o serijalu stvarnih ljudskih priča, čiji sadržaj kreiraju mladi novinari, amateri i profesionalci iz dvije partnerske organizacije Omladinske novinske asocijacije i Centra za kulturnu i medijsku dekontaminaciju, dok je za promociju sadržaja i dizajn projekta zadužena agencija Fabrika.

„Projekat MI O NAMA implementira se od jula 2019. godine. Početna faza protekla u je pripremi aktivnosti za konačno plasiranje Web stranice, Facebook i Instagram računa koji će biti ispunjeni foto i video sadržajem. Naša je želja da priče objelodanjene na društvenim mrežama publici pruže uvid u raznolikost života, razmišljanja, sudbina, postupaka i odluka koje se žive u zemlji od samo 50-ak hiljada kvadratnih kilometara. Bit će interesantno pregledati zbirku fotografija i riječi prikupljenu iz svih krajeva BiH. Osim raznolikosti, u svakoj priči vidljiva je pouka i inspiracija koju će svako iščitati sopstvenim umom, ali namjera nam je da nakon čitanja svakom pojedincu bude bolje. Bolje može da bude trenutno raspoloženje, može da izazove ohrabrenje, može da se uspostavi prekinuti kontakt, može se povezati sa osobom koja ima slična interesovanja/sudbinu… Priče mogu utjecati na razmišljanje – mogu ga očistiti od pesimističkih, radikalnih, suženih shvatanja“, izjavila je Azra Kerić, koordinatorica projekta MI O NAMA.

O ideji stvaranja platforme počelo se pričati početkom ove godine. ONAuBiH je dobila prijedlog za saradnju, inspirisan u to vrijeme sličnom pričom koju je ONAuBiH samostalno pokrenula.

„Vjerujemo da stvarni primjeri, stvarni životi djeluju motivirajuće na ljude i da smo svi započinjali nešto zadivljeni tuđim uspjesima. Ako djela doprinose dobru, zadovoljstvu i nikom ne nanose štetu, onda mi želimo pružiti, besplatno i potpuno otvoreno, svima materijal koji će ih navesti na postizanje uspjeha. Zato je važno dijeliti stvarne priče. Ljudi ih mogu usvajati kao obrasce življenja. Ove priče kreiramo MI, ljudi iz Bosne i Hercegovine, O NAMA, ljudima iz Bosne i Hercegovine“, ističe predjsednica Omladinske novinske asocijacije, A. Kerić

WEB STRANICA | www.mionama.ba
FACEBOOK | @mionama.ba
INSTAGRAM | @mi_o_nama
YOUTUBE | Mi o nama

(Visited 26 times, 1 visits today)
Close