Written by 11:02 am Aktivnosti, Projekti

PROMO BUS

PROMO BUS JE BIO PROJEKAT ČIJA JE MISIJA BILA UPRAVO DISTRIBUCIJA PRVOG BROJA „KARIKA“ I UPOZNAVANJE JAVNOSTI SA SVOJIM POSTOJANJEM. U ŠEST DANA OBIŠAO JE 17 GRADOVA U BIH I PRIKUPIO 1000 AKTIVISTA, PRIJE SVEGA MLADIH LJUDI.

Promo bus je bila kampanja dvije partnerske organizacije ASuBiH-a i ONAuBiH-a sprovedena u 17 gradova Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Mostar, Neum, Goražde, Foča, Banjaluka, Doboj, Zenica, Tuzla, Brčko, Bijeljina, Bihad, Novi Grad, Livno, Široki Brijeg i Trebinje).
Obzirom da je tada Asocijacija bila novoosnovana organizacija željela je prije svega promovisati svoj rad, ali i pronaći nove aktiviste i partnere za buduće aktivnosti. Kao jednu od kreativnijih metoda odabran je upravo Promo bus, te su predstavnici ONAuBiH-a diretno na ulicama bosanskohercegovačkih gradova imali priliku da motivišu i uključe što veći broj srednjoškolaca.
ca.

U šest dana obišao je 17 gradova u BiH i prikupio 1000 aktivista, prije svega mladih ljudi. Ne masu istomišljenika, nego masu mladih ljudi, različitih pojedinaca sa jakim stavovima.

(Visited 20 times, 1 visits today)
Close