HTML

| 033 205-850 | onaubih@gmail.com

Izbornik jezika

O nama

Slika 146
Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH) nevladina je organizacija multinacionalna je i multietnička organizacija, nastala 21. decembra 2007. godine, koja mladima pruža priliku da se pobliže upoznaju sa medijima, nauče više o njima, te da sami učestvuju u kreiranju i popunjavanju medijskog prostora. Kroz različite projekte koje organizira i implementira, mladima nastoji predstaviti medije, a omogućava im da se pobliže upoznaju sa onim što ih zanima, te da izravno sudjeluju. Stoga, okuplja sve mlade ljude koji teže ka promjeni na bolje, kvalitetnom i influence-free novinarstvu.  Od samog nastanka pa do danas, podržani smo od strane njemačke Fondacije Schüler Helfen Leben.

ONAuBiH je, ponosno, punopravna članica European Youth Pressa - krovne evropske organizacije za omladinske medije.


MISIJA ASOCIJACIJE:

Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini je nevladina organizacija koja edukuje i uključuje mlade iz cijele države da plasiraju i kritički                        konzumiraju medijski sadržaj, te doprinosi medijskoj pismenosti kao jednoj od vrijednosti slobodnog društva.

VIZIJA ASOCIJACIJE:

Slobodno duštvo u kojem se kritički promišlja i djeluje.
0 0