HTML

| 033 205-850 | onaubih@gmail.com

Izbornik jezika

Novosti

Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH) raspisuje konkurs za 5 članova/ica Upravnog odbora, kao i predsjednika/cu i potpredsjednika/cu

GA 2021 | 22.-24.10

19.09.2021 20:00
Slika
 

OMLADINSKA NOVINSKA ASOCIJACIJA ODRŽAVA SVOJU 14. GENERALNU SKUPŠTINU 22.10-24.10.2021 IZVJŠTAJNO-IZBORNOG KARAKTERA, NA KOJOJ ĆE SE VRŠITI IZBOR NOVIH ČLANOVA/ICA KOORDINACIONOG TIJELA – UPRAVNOG ODBORA, PORED TOGA PREZENTIRAT ĆE DOSADAŠNJI RAD I AKTIVNOSTI ODRAĐENE U 2021. GODINI, KAO I PLANOVI ZA NAREDNU.

Omladinska novinska asocijacija u BiH djeluje već 14 godina u BiH, gdje mladima pruža priliku da se pobliže upoznaju sa medijima, nauče više o njima, te da sami učestvuju u kreiranju i popunjavanju medijskog prostora. Kroz različite projekte koje organizira i implementira, mladima nastoji predstaviti medije, a omogućava im da se pobliže upoznaju sa onim što ih zanima, te da izravno sudjeluju u kreiranju medijskog prostora. 

Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH) raspisuje konkurs za za 5  članova/ica Upravnog odbora, kao i predsjednika/cu i potpredsjednika/cu, koji/e se biraju na mandat od dvije godine. Ovim putem se pozivaju sve entuzijastične mlade osobe, članove i članice ONAuBiH-a, zainteresirane za polje medijskog aktivizma da pošalju svoju trenutnu biografiju, pismo preporuke i ispunjenu aplikaciju koja se nalazi u nastavku teksta do 10.10. u 23:59.


Molimo Vas da pažljivo pročitate informacije u nastavku:

Kandidati/kinje koji/e se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:

– da su državljani/ke Bosne i Hercegovine;

– da u toku svog mandata borave u Bosni i Hercegovini;

– da nisu stariji/e od 30, a mlađi/e od 15 godina;

– da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;

– da su članovi/ice Omladinske novinske asocijacije;

– da su učestvovali/le u aktivnostima Asocijacije u prethodnih godinu dana.

Popunjavanjem obrasca u nastavku iskazujete želju za rad u Upravnom odboru Omladinske novinske asocijacije u BiH -> PREUZMI

Da biste se prijavili za ovu poziciju potrebno je da ispunite sva pitanja iz aplikacije i istu dostavite na mail: aplikacije@onaubih.ba

 

Nepotpune, nepravovremene, te prijave sa uvredljivim i pogrdnim sadržajem neće se uzeti u razmatranje.

 

Konkurs će biti otvoren do 10.10.2021. godine (nedjelja), nakon čega će komisija izabrati kandidate/kinje koji će biti kontaktirani/e, najkasnije do 13.10.2021. (srijeda), a koji/e će imati priliku da se predstave na Generalnoj skupštini Asocijacije 22.-24. oktobra. Skupština će se u skladu sa trenutnim higijensko-epidemiološkim mjerama zaštite protiv koronavirusa održati uživo – delegati/kinje skupštine, partneri, gosti, prijatelji ali i svi članovi/ce organizacije širom Bosne i Hercegovine, moći će pratiti događaj, također i online, putem naših medijskih kanala. Zbog specifične situacije sa kojom se trenutno suočavamo, bezbjednost i zdravlje naših članova i članica nam je najbitnija te ćemo zbog toga pratiti situaciju i u skladu sa mjerama koji budu tada na snazi reagovati na adekvatan način, o čemu će delegati/kinje, kao i kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

 

Rezultati za uži krug bit će objavljeni i na našoj web stranici www.onaubih.ba 
Za dodatna pitanja i/ili nedoumice nam možete pisati na mail: onaubih@gmail.com

0 0