HTML

| 033 205-850 | onaubih@gmail.com

Izbornik jezika

Projekti i kampanje

Omladinski magazin Karike

ONLINE KUĆA MLADIH

Slika
Omladinski magazin Karike je namijenjen mladim osobama u BiH od 18-35 godina, ali i starijim koji žive i rade s mladima. Pokrenut je od strane ONAuBiH-a 2007. godine. Tokom prvih deset godina magazin je izlazio u printanoj formi, dok od 2017. godine postoji kao web magazin za mlade.
Slika
Push Pauza je omladinski "live talk show", to je platforma za kritičko promišljanje i iznošenje mišljenja mladih u javni diskurs. Događaj uživo, koji se broadcasta kao podcast.
Slika
Projekat "Putokazi novinarstva" pokrenut je u maju 2018. godine, s ciljem obrazovanja mladih ljudi u sferi žurnalistike i novinarstva.

MI O NAMA

Priče ljudi iz Bosne i Hercegovine

Slika
MI O NAMA – Platforma za promociju pozitivnih priča o individualcima i individualkama, incijativama, grupama i aktivnostima u Bosni i Hercegovini. Aktivnost zajednički implementiraju Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONAuBiH) i Centar za kulturnu i medijsku dekontaminaciju (CKMD), podržanu od stra...
Slika
Inspirisani kolekcijom fotografija, Humans of New York, željeli smo građanima i građankama Bosne i Hercegovine pokloniti zbirku priča u kojoj ima dovoljno mjesta da svi uvrstimo svoj život.

 

0 0