HTML

| 033 205-850 | onaubih@gmail.com

Izbornik jezika

Novosti

Omladinska novinska asocijacija u BiH raspisuje konkurs za 5 novih članova/ica Upravnog odbora i predsjednika/cu

GA 2019 | 2.-3.11, Sarajevo

26.09.2019 18:00
Slika
 

 


Omladinska novinska asocijacija održava svoju 12. Generalnu skupštinu 2.11-3.11.2019 u Sarajevu, na kojoj će se vršiti izbor novih članova koordinacionog tijela – Upravnog odbora, pored toga prezentirat će dosadašnji rad i aktivnosti odrađene u prethodnoj godini, kao i plan za narednu.Omladinska novinska asocijacija u BiH djeluje već 11 godina u BiH, gdje mladima pruža priliku da se pobliže upoznaju sa medijima, nauče više o njima, te da sami učestvuju u kreiranju i popunjavanju medijskog prostora. Kroz različite projekte koje organizira i implementira, mladima nastoji predstaviti medije, a omogućava im da se pobliže upoznaju sa onim što ih zanima, te da izravno sudjeluju u kreiranju medijskog prostora. 

Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 5 članova/ica Upravnog odbora, kao i predsjednika/cu, koji/e se biraju na mandat od dvije godine.

Ovim putem se pozivaju sve entuzijastične mlade osobe, članove ONAuBiH-a, zainteresirane za polje medijskog aktivizma da pošalju svoju trenutnu biografiju, pismo preporuke i ispunjenu aplikaciju koja se nalazi u prilogu do 15.10. u 23:59.

Popunjavanjem obrasca u nastavku iskazujete želju za rad u Upravnom odboru Omladinske novinske asocijacije u BiH.

Molimo Vas da pažljivo pročitate informacije u nastavku:

Kandidati/kinje koji/e se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:

– da su državljani/ke Bosne i Hercegovine;

– da u toku svog mandata borave u Bosni i Hercegovini;

– da nisu stariji/e od 30, a mlađi/e od 15 godina;

– da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;

– da su članovi/ice Omladinske novinske asocijacije.

Da biste se prijavili za ovu poziciju potrebno je da ispunite sva pitanja aplikacije u nastavku i istu dostavite na mail: aplikacije@onaubih.ba

Nepotpune, nepravovremene, te prijave sa uvredljivim i pogrdnim sadržajem neće se uzeti u razmatranje.

Preuzmite aplikaciju za članstvo u Upravnom odboru ONAuBiH-a ꟷ>PREUZMI

Konkurs će biti otvoren do 15.10.2019. godine (utorak), nakon čega će komisija izabrati kandidate/kinje koji će biti kontaktirani/e, najkasnije do 19. 10.2019. (subota), a koji/e će imati priliku da se predstave na Generalnoj skupštini Asocijacije 2.11. i 3.11. u Sarajevu.

Rezultati za uži krug bit će objavljeni i na našoj web stranici www.onaubih.ba 

0 0